vrijdag 30 september 2016

Afronding Koerswijzer Moerdijk pilot

Een half jaar geleden begonnen we in een workshop samen met een groep enthousiaste recreatievaarders.  We maakten een inventarisatie over de gevaarlijke situaties in het Moerdijkgebied. Vandaag sluiten we de pilot met de daaruit resulterende Koerswijzer Moerdijk pilot app af.

We kijken terug op een mooie periode waarin we met veel enthousiaste recreatievaarders hebben mogen samenwerken aan de veiligheid. We hebben tijdens de pilot veel feedback ontvangen die inzicht geeft of en hoe een dynamische app als koerswijzer helpt om de veiligheid in het Moerdijkgebied te verhogen.

De resultaten hiervan worden momenteel verzameld en omgezet in een kort document dat de deelnemers over een week in de mailbox tegemoet kunnen zien. Vandaag beëindigen we de pilot.

Omdat de toestemming om de scheepsinformatie via AIS te delen slechts van tijdelijke aard was, betekent dit dus dat de app morgen niet meer zal functioneren. U zult dit merken doordat u niet meer kunt inloggen.

We willen alle deelnemers hartelijk danken voor het meedenken, de constructieve feedback maar zeker ook voor de kritische opmerkingen.

vrijdag 29 juli 2016

Koerswijzer voor de wind


De pilot loopt nu bijna 3 weken, en er wordt door meer dan 60 deelnemers flink getest en feedback geleverd, geweldig! Feedback komt via verschillende kanalen binnen, de WhatsApp groep, E-mail en directe berichtjes op de WhatsApp. In de WhatsApp groep ontstaan zelfs mooie discussies over hoe en voor wie de app nu helpt in de veiligheid met voor en tegenargumenten, en dat is precies waar we het voor doen!

Een goed moment om met de feedback aan de slag te gaan. Na een prioritering hebben hebben we een update van de app uitgebracht met daarin de volgende verbeteringen.


De achtervolging

Van meerdere deelnemers hoorden we dat ze achtervolgd werden door hun eigen schip. Dit was 2x zichtbaar in Koerswijzer, zowel via AIS als op basis van de GPS van de telefoon. En natuurlijk was het achtervolgende schip dan in het rood weergegeven omdat het gevaarlijk dichtbij was. Nu kan dit schip uitgezet worden door erop te klikken.

Op de kaart 

Andere pleziervaarders die AIS aan boord hebben worden nu weergegeven in het donkergrijs. Hierdoor zijn ze te onderscheiden van de binnenvaart. Als er op een schip met afwijkende kleur (lichtgrijs, donkergrijs, oranje of rood) wordt geklikt laten we dan ook meteen zien waarom deze een afwijkende kleur heeft. Soms werden de schepen onder de routes getekend waardoor ze niet of slecht zichtbaar waren, dat is nu ook verholpen. Ook wordt op de kaart nu de schaal weergegeven zodat er beter een inschatting van de afstand kan worden gemaakt.


Persoonlijke instellingen

Bij het inloggen is de storende melding waarin 2x wordt gevraagd of de GPS positie mag worden gebruikt nu weg, dit wordt nog maximaal 1x gevraagd. Ook blijven de gebruikersinstellingen nu bewaard. Niet meer elke keer opnieuw instellen welke lagen (boeien, schepen, routes) er aan moeten staan, en hoe lang de intentie pijlen moeten zijn.


De puntjes op de i

De richting van het windicoon is nu volgens de standaard gemaakt. Oorspronkelijk wees het 180 graden verkeerd. Andere visuele verbeteringen: de knoppen bovenin worden nu meer als knoppen weergegeven, en het VHF schermpje heeft de juiste titel. Bij het weer wordt nu ook de datum/tijd van de waarneming weergegeven. Het scherm blijft nu ook open als de app geopend is. Zo blijft alle informatie zichtbaar zonder extra tussenkomst van de gebruiker.

We denken dat dit weer een mooie stap vooruit is. Wij kijken uit naar het vervolg van de pilot met nog meer nieuwe ideeën en feedback!

donderdag 28 juli 2016

Moerdijkbrug vanaf een containerschip

Vanuit de binnenvaart werd met ons een beeld gedeeld van wat een containerschip ziet als hij beladen de Moerdijkbrug passeert. Dat willen we u niet onthouden:

Allereerst op afstand
Net voor de brug met de stuurstand in lage positie
Het radarbeeld tijdens de passage
Voor ons een echte eye-opener!


maandag 11 juli 2016

Koerswijzer uit de startblokken!

Vandaag begint de pilot van Koerswijzer voor recreanten. Alle 55 recreanten die zich hebben aangemeld voor deelname hebben een mail ontvangen met de informatie om te kunnen starten.

Afgelopen periode is er veel gebeurd. Niet alleen is er in de praktijk meerdere keren getest door de beta-testers groep, er is daarbij ook veel feed-back geleverd. Ondertussen is ook de accurate AIS feed van Rijkswaterstaat in geanonimiseerder vorm beschikbaar gekomen, waardoor scheepslocaties zo goed als real-time worden bijgewerkt. Ook zijn er zowel een Android als een Iphone app ontwikkeld en beschikbaar gemaakt.

Verbeteringen die tijdens de beta-test aan het licht kwamen en die ondertussen geadresseerd zijn:

 • De performance van zowel de Android, Iphone en de web-app zijn stevig verbeterd
 • Pijlers van de bruggen zijn toegevoegd
 • De twee nieuwere bruggen zijn nu ook op de kaart zichtbaar
 • De onnauwkeurigheid en onrustige richting van het eigen schip is verbeterd
 • De routes van Varen Doe Je Samen zijn bijgesteld op basis van praktijkervaring
 • De onnauwkeurigheid van de eigen positie wordt nu op de kaart ook getoond door een cirkel rondom uw eigen schip
 • De nauwkeurigheid van de locaties van andere schepen is nu meer up-to-date
Een aantal hele mooie aanvullingen. Kortom de basis voor prachtige start voor Koerswijzer en voor innovatie en veiligheid in de recreatievaart bij Moerdijk!

De aankomende twee maanden is de Koerswijzer app als pilot beschikbaar. Doel is te bepalen wat de bijdrage is en hoe we (in de samenwerking) de recreatievaart nog veiliger kunnen maken. Wij zien uit naar deze pilot en de reacties van de deelnemers.

Mocht u zich alsnog willen aanmelden, wacht niet en vul uw gegevens in op het aanmeldingsformulier.

woensdag 8 juni 2016

Koerswijzer in actie!


De Koerswijzer app is ondertussen in beta-test beschikbaar voor een selecte groep deelnemers. Maar hoe test je nu of de app ook echt doet waar de recreatievaarders om hebben gevraagd? Precies, achter het bureau vandaan, en het water op!

Daarom waren we ook erg blij met de uitnodiging van de crew van het patrouillevaartuig RWS 21 om mee te varen en gezamenlijk de app te testen. Vandaag voeren we uit, vanuit Dordrecht naar het bewuste kruispunt met het Hollands Diep. Nog voor aankomst op locatie waren de eerste feed-backs al binnen: Boeien liggen goed op locatie, maar de gemeten koers van het eigen 'recreatie'vaartuig is nog wat onrustig.

Op het Hollands Diep aangekomen vertrok er juist een zeeschip (droge bulk) begeleid door 3 slepers vanuit Moerdijk, een mooi voorbeeld van een ‘geuler’ die geen uitwijkmogelijkheden heeft. Een van de redenen voor het weergeven van de zeevaartroute op de kaart.


Om te kijken of de advies routes (gebaseerd op de 'varen doe je samen' routes) ook daadwerkelijk vaarbaar zijn en de veiligheid verhogen, werd met het patrouillevaartuig een aantal van deze routes gevaren: een eye-opener: wat achter het bureau zo veilig leek blijkt op het water toch wat minder logisch.

Met lege batterijen op de telefoons maar een goed gevuld notitieblok met waardevolle inputs stonden we 3 uur later weer op het droge, klaar om de vers verzamelde feed-backs te verwerken voor de pilot.

Bedankt bemanning van de RWS 21 voor deze nuttige middag!

woensdag 1 juni 2016

Op koers

De beta versie van Koerswijzer is gereed. In de huidige versie is alle geplande functionaliteit gerealiseerd. De aankomende week gaat een selecte groep de app functioneel testen. Dit is de laatste feedback voordat we met de koerswijzer definitief van wal steken.

Wij zijn heel benieuwd wat de eerste bevindingen gaan zijn …
Een sneak-preview?


De app geeft de recreatievaarder de volgende informatie over de kruising Kill-Hollandsch Diep
 • Waterkaart met alle (statische) informatie
 • Route-advies zichtbaar op de kaart op basis van varen-doe-je-samen kaart
 • Zeevaart-route
 • Dynamische situatie – toont alle met AIS uitgeruste schepen op kaart
 • Huidige weersomstandigheden in het gebied zowel de huidige wind als de stroming. Voor de stroming worden voorspellingsmodellen gebruikt van Rijkswaterstaat omdat het aantal meetpalen op locatie beperkt is.
Daarnaast krijgt de recreatievaarder ook op eenvoudige wijze, middels kleurcoderingen,  inzicht welke schepen dichtbij gaan komen en waar hij extra alert op moet zijn. De kaart geeft ook inzicht in de verwachte toekomstige situatie met behulp van pijlen. De pijlen zijn gebaseerd op de snelheid en de richting; de lengte geeft de positie aan over x minuten.

Is deze sneak-preview niet genoeg? Kunt u niet wachten?

De gebruikershandleiding kunt u hier online bekijken. En vergeet u niet aan te melden voor deelname in de pilot?

woensdag 11 mei 2016

Feedback van gebruikers!

De ontwikkeling van de Koerswijzer - app is aardig op stoom en de grote vraag is 'liggen we op koers?' Tijd dus voor feedback van gebruikers en experts. Op maandag 9 mei was de inloopsessie in de Van Nellefabriek. En er was zelfs een nieuwe deelnemer die door de grote belangstelling de eerdere sessies had moeten missen.

In een korte presentatie zijn het proces en de gemaakte keuzes kort toegelicht. Hierna was het tijd om de eerste versie van de app te demonstreren. De feedback was positief en in de discussie hebben we de sterke punten een aantal mooie verbeteringen en aanvullingen voor de app kunnen identificeren. Een kort overzicht van de belangrijkste bevindingen:

 • De vectoren die inzicht geven in de route op basis van huidige locatie en snelheid worden als zeer nuttig ervaren. Switchen tussen de posities over 1,3 of 6 minuten helpt bij het veilig navigeren. Deze functie komt als directe optie op het scherm.
 • De lengte van de schepen is nu niet zichtbaar op de kaart. De kleurcoderingen om het type schip aan te geven helpen niet. De lengte wordt zichtbaar gemaakt in de iconen en de kleurcodering voor type wordt verwijderd.
 • De koerswijzer (op welke schepen moet ik met mijn huidige koers goed letten) wordt met kleurcoderingen uitgebreid. Zo heeft de recreant op de kaart snel inzicht in welke schepen hij in de gaten moet houden.
 • De kaart wordt standaard getoond met de betonning; en verschillende lagen kunnen eenvoudig worden aan en uitgeschakeld. Bij uitschakelen van de betonning wordt de recreant hiervoor expliciet gewaarschuwd.
 • De eenheid van wind wordt aangepast naar beaufort. 
 • De stromingsinformatie wordt als zeer nuttig en zinvol beschouwd en wordt in de volgende versie toegevoegd.
 • Er zijn een aantal potentiële verbeterpunten geïdentificeerd voor de Varen Doe je Samen routes. Deze worden in overleg met Rijkswaterstaat en Varen Doe Je Samen opgepakt.

Al met al vonden we het een zinvolle bijeenkomst, en zien we uit naar de pilot!